Regulamin Wyprzedaży Outlet

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem wyprzedaży „Outlet” zwanej dalej „Wyprzedażą” jest firma GD Aleksandra Giera z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin), Al. Jana Pawła II 41B, NIP 125-091-49-60, e-mail: sklep@gieradesign.pl zwana dalej „Organizatorem”.

2. Wyprzedaż przeprowadzana jest w sklepie internetowym GieraDesign.pl

3. Wyprzedaż trwa do odwołania.

4. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu internetowego www.gieradesign.pl.

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ogólnego sklepu www.gieradesign.pl

Warunki zakupu na wyprzedaży

1. Każdy Klient sklepu internetowego GieraDesign.pl, który dokona zakupu w sklepie GieraDesign.pl w zakładce Outlet, może skorzystać z oferty wyprzedażowej.

2. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania wpłaty.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas wysyłki zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Klient ma możliwość skorzystania z Wyprzedaży wyłącznie w sklepie internetowym GieraDesign.pl.

4. Wyprzedaż dotyczy gotowych produktów oferowanych w zakładce Outlet. Zamówienia luster na indywidualny wymiar nie podlegają wyprzedaży.

5. Wysokość rabatu dla luster z Wyprzedaży jest różna dla poszczególnych produktów i jest podana na stronie. Najniższa cena przecenionego produktu, która obowiązywała przed promocją, widnieje obok ceny wyprzedażowej.

6. Każdy produkt zakupiony w „Outlecie” podlega standardowym warunkom zwrotów, zgodnie z regulaminem sklepu GieraDesign.pl dostępnym na stronie https://www.gieradesign.pl/Regulamin

7. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia lustra podczas transportu, klient zobowiązany jest do udokumentowania uszkodzonej przesyłki oraz odesłania lustra do nadawcy. Na podstawie zwrotu, następuje rozwiązanie umowy oraz zwrot kosztów zakupu.

8. Zakres lub wyłączenie z gwarancji dla produktu zakupionego w „Outlecie” określony jest każdorazowo przy produkcie.

9. Klient ma prawo zwrócić lustro zakupione w promocji Outlet w ciągu 14 dni, w stanie nienaruszonym, bez śladów montażu.

10. Niniejsza Wyprzedaż może się łączyć jedynie z trwającą w okresie 24.11-27.11.2023 r. promocją BlackWeekend.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyprzedaży. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Wyprzedaży mają charakter jedynie informacyjny.

2. Korzystając z Wyprzedaży Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Wyprzedaży będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Sprzedawcy.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium