Gwarancja

Linia

Gwarancja

Sprzedawane przez nas lustra objęte są dwuletnią gwarancją.

W tym czasie można składać reklamacje dotyczące wad zakupionego towaru. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez kupującego poprzez niewłaściwe użytkowanie.

Gwarantem jest GD Aleksandra Giera z siedzibą w Radzyminie, przy Al. Jana Pawła II 41b, NIP 125-091-49-60.

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje prawo do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu).

Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

Gwarancja dwuletnia obejmuje:

 • trwałość tafli lustra na korozyjne działanie wilgoci panującej w pomieszczeniach,w tym również w łazience;
 • trwałość ramy i powłok lakierniczych na działanie wilgoci panującej w pomieszczeniach, w tym również w łazience;
 • trwałość wieszaków na korozyjne działanie wilgoci panującej w pomieszczeniach, w tym również w łazience;
 • wysoką jakość produktu bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni;
 • prawidłowe działanie elementów elektrycznych;

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń nie wynikających z wady produktu, w szczególności uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w związku z niewłaściwą eksploatacją;
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu niezgodnego z załączoną instrukcją lub sztuką budowlaną;
 • ingerencji lub zmian konstrukcyjnych produktów dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta;
 • uszkodzeń powstałych na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą;

Przy odbiorze towar powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu (paragon/faktura);
 • reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: sklep@gieradesign.pl lub bezpośrednio w siedzibie gwaranta (Kontakt);

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W przypadku uwzględniania reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona.

Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium